logo espera brez podpisaIntegrativna psihoterapija.

Celosten in relacijski pristop.

integrativna psihoterapija-esperaRelacijska integrativna psihoterapija je ena izmed najučinkovitejših, ker človeka obravnava celostno. Izhaja iz tega, da se vsi rodimo enako vredni ter da ljudje trpimo zaradi prekinitev v odnosu s samim seboj in drugimi in ne zaradi psihopatologije. Dolgotrajne težave in stiske ter težki življenjski dogodki se lahko odražajo v različnih simptomih in bolezenskih stanjih, ki jih je možno razrešiti v dobrem, dovolj časa trajajočem psihoterapevtskem odnosu.

Integrativna psihoterapija z relacijskimi metodami povpraševanja, uglašenosti in udeleženosti psihoterapevta ter z intrapsihičnimi metodami omogoča spremembo temeljnih osebnostnih vzorcev, ki človeka ovirajo v osebnem in medosebnem življenju. Hkrati združuje znanja tudi drugih psihoterapevtskih smeri in s tem omogoča uporabo različnih pristopov usmerjenih na posameznikove potrebe.

Psihoterapija temelji na zaupnem odnosu med klientom in psihoterapevtom. Lahko je kratkotrajnejšega značaja, usmerjena k specifični rešitvi ali pa globinska, trajajoča celo leto in več. V uvodnih srečanjih se pogovorimo o ciljih psihoterapije, ki jih je možno kasneje tudi prilagoditi ali spremeniti.

 

Individualna psihoterapija.

Psihoterapija lahko izjemno koristi vsakemu človeku.

Če se odločite bolje spoznati sebe, odpraviti blokade in razviti svoje potenciale.
Če bi se radi počutili bolj pomirjeno in varno v stiku s sabo in z drugimi.
V kolikor želite izboljšati doživljanje sebe in imeti boljše odnose z drugimi.
Če se želite osebnostno razvijati za dosego želene kakovosti življenja.


Psihoterapija je bistvena pri zmanjševanju in odpravi psihičnih stisk, kot so:

  • depresivnost, anksioznost, panični napadi, kronični strahovi, izbruhi jeze, …
  • posledice travmatičnih izkušenj, zlorab, nasilja
  • kronično nezadovoljstvo s seboj in z drugimi
  • osamljenost, izoliranost
  • odvisnost (od substanc, hrane, odnosov, od dela in drugih aktivnosti, …)
  • težave v družinskih in drugih odnosih
  • občutki brezizhodnosti in nesmiselnosti
  • pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja
  • psihosomatske težave

Individualno in partnersko psihoterapijo v društvu Espera izvaja le usposobljen certificiran psihoterapevt, ki svoje izkušnje in znanje nenehno nadgrajuje s supervizijo in izobraževanjem. Naše psihoterapevtsko delo temelji najprej na spoštljivem odnosu do klienta in zaupnosti, na strokovnosti in etičnem ravnanju ter odprtosti tudi do najtežjih izkušenj in drugačnosti.

Individualna psihoterapija poteka navadno enkrat tedensko 60 min (cena je 50 €), redkeje vsak drugi teden (cena je 60 €). Vprašajte nas, kar vas še zanima ali se naročite na uvodno srečanje po tel. 041 293 060 ali e-pošti info@espera.si.